ა(ა)იპ "მწიგნობარი"
saxeli
gvari
სკოლა
dabadebis ricxvi ricxvi Tveere welil
კლასი
ტელეფონი
მისამართი
მასწავლებლის სახელი გვარი
რეგისტრაციის თარიღი    მაგ 31/12/2012
გთხოვთ მიუთითოთ ის კონკურსი(კონკურსები)რომელშიც გსურთ მონაწილეობის მიღება
კონკურსი ღონისძიება „გაზაფხული დადგაო“,ლექსი, მონოლოგი,სიმღერა